רמב”ם ’חזק’

₪385.00

ספר הרמב"ם בהוצאת ’חזק’ הוצאה לאור.

משנה תורה השלם – רמב"ם‚ מותאם ללומדי השיעור היומי נוסח מדוייק לפי כתבי יד מדויקים, איורים ותרשימים מהימנים ששילב הרמב"ם בספרו והושמטו בדפוסים המצויים.
ניקוד מלא להקלת ההבנה והקריאה. פיסוק וסימני תחביר. ביאורי מילים ומונחים.
"השגות הראב"ד". "מקורות היד" – מעל 60,000 מקורות לפסקי הרמב"ם. "מקבילות הרמב"ם" – ציונים למובאות מקבילות מספרי הרמב"ם האחרים.
כזה ראה וקדש – מבוא וסקירה להלכות קידוש החודש בליווי תרשימים תלת מימדיים.
"יד להלכה" – ציון פסקי ההלכה שנפסקו בשו"ע ושו"ע אדמו"ר הזקן דלא כהרמב"ם.
"עיטורי מלך" – מעל 2000 הפניות לכל ביאורי הרבי. ציון עקבי של השיעורים היומיים – לפי כל המסלולים בשיטה ייחודית פרקטית.
"מורה שיעור" רב שנתי, לכל המסלולים, משולב בתוך הספר.
"דבר מלכות" – שיחות הרבי אודות תקנת לימוד הרמב"ם היומי, ותוכן ה"הדרנים". מבוא מקיף אודות תקנת לימוד הרמב"ם וחשיבותה.
תולדות הרמב"ם. נספחים – מענות קודש, התכתבויות עם הרב קאפח, מכתב למלך מרוקו, ומיצגים שונים.


 

מידות: רוחב: 17.5 גובה: 24 ס"מ -
שם להטבעה - 10.00 ₪
115 - חום ברש
114 - חום ברש